Eğitim Yöneticileri İçin Yönetim Koçluğu (Management Coaching)

Her özel okul bir şirkettir. Ancak, bir okul sadece teknik işletmecilik düzeyinde şirket gibi yönetilebilir, önemli farklılıklar vardır. Her şirkette bir okuldur fakat salt okul yönetilir gibi yönetilmesi mümkün değildir. Yönetici düzeyinde şirket ve okul yönetimleri arasındaki kesişme noktaları iyi bilinirse, eğitimde yüksek standart ve verimlilik, yönetimde ise karlılık yüksek olur.

Profesyonel yönetim beceri ve tekniklerini iyi bilen bir eğitim yöneticisi çok etkin olacağı gibi koçluk nosyonuna sahip olması kendisini eğitime yakışır bir yönetici yapar. Her yönetici lider değildir, lider olma gereği de yoktur. Etkin yöneticilik yeterde artar bile. Ancak, her eğitmen, özellikle her eğitim yöneticisi bir lider rol modelidir.

Bu durumda, bir eğitmen ve bir eğitim yöneticisinin liderlik kültürü ve pratikte liderlik yaklaşımları ne kadar zengin olursa, kendisi, öğrencileri, meslektaşları, veliler ve yönetim için o kadar etkin, verimli ve huzur verici olur.

 

Eğitimin Amacı

Eğitim, çok etkin koçluk yaklaşım ve yöntemleri yardımı ile "profesyonel yönetim becerilerini" geliştirmek, liderlik niteliği kazandırmak, yönetim becerileri konusunda yöneticinin önce kendisinin koçu ve sonra da bağlı çalışanlarını koçluk yaklaşım ve yöntemleri ile yöneticilik ve liderlik yapması için tasarlanmıştır.

Eğitimin ilk bölümünde her yönetici için "olmazsa olmaz" nitelikteki becerilerin koçluk yöntemleri ile nasıl geliştirileceği, yöneticinin en sık kullanmak durumunda olduğu yaklaşık 15 kadar yöntemin (problem çözme, yetki devir etme, iletişim, etkin zaman ve toplantı yönetimi, takım kurma, çok amaçlı – çok yönlü müzakere idaresi, şirket içi ve şirket dışı çatışma ve uzlaşma yönetimi, zor görünenlerle ilişki, proje yönetimi ve kültürel farklılıkları algılama ve idare) liderlik odaklı nasıl geliştirileceği, çarpıcı uygulama örnekleri ile sunulacaktır. Eğitimin ikinci bölümünde liderlik nitelikleri, çarpıcı hatta unutulmaz örneklerle sunulacak ve geliştirme odaklı pratik koçluk teknikleri ile uygulama bağlantıları kurulacaktır.

Tarihteki bütün liderlerde, sıra dışı yöneticilik becerileri ve bugün koçluk kapsamına giren üstün insan idaresi yetenekleri görülmüştür.

 

Eğitim;

● Profesyonel eğitim yöneticileri, müdürler

● Eğitim alanında üst yöneticiler

● Eğitim şirketleri sahipleri

● Eğitimle ilgili aile şirketi yöneticileri

● Yönetici niteliklerine liderlik özellikleri katmak isteyen eğitim yöneticileri

● Eğitim/öğretim sorumluluklarına yönetim becerileri katmak veya yetkinleştirmek, liderlik vasıfları kazanmak isteyen tüm eğitmenler için tasarlanmıştır.

Eğitimimiz, yönetici koçluğu (Executive Coaching) ve iş yönetimi (Business Coaching) koçlukları için bir "ön koşul" ve etkinlik çarpanıdır.

 

Eğitimin Yöntemi

Eğitim iç ve dış iş hayatından çarpıcı örnekler ve örnek olaylar yardımı ile ve interaktif bir ortamda yapılacaktır. Katılımcıların sadece " izleyici" değil, farkında – aktif olmaları gereken bir eğitimdir. PowerPoint sunumu yapılmayacak, "katılımcıların" etkin notlar almaları istenecektir. Eğitimde, neredeyse bir koçluk eğitiminde sunulanlar kadar "koçluk yöntemleri" (yaklaşık 20 farklı teknik) sunulacağı için katılımcıların "sadece dinleyici" olarak kalmamaları gerekmektedir.

 

Eğitimin İçeriği

Olmazsa Olmaz Nitelikteki Yönetim Becerileri Düzeyinde ;

● Planlama

● Organize etme

● Kadro kurma

● Yönlendirme

● Koordinasyon

● Kontrol

● Bütçe hazırlama ve bütçe disiplini

● Yukarıdaki olmazsa olmaz beceriler için kullanılan koçluk tekniklerine toplu bakış ve değerlendirme

 

En Sık Kullanılan Yönetim Teknikleri Düzeyinde;

● Karar alma

● Problem çözme

● Yetki devir etme

● İletişim

● Zaman yönetimi

● Toplantı yönetimi

● Takım kurma

● Proje yönetimi

● Müzakere idaresi

● Çatışma yönetimi ve uzlaşma yöntemleri

● Zor insanlara ilişki ve iletişim

● Basit insan idaresi

● Kültürel farklılıkları algılama ve yönetim teknikleri

● Yaratıcı düşünme teknikleri

 

Liderlik Nitelikleri Düzeyinde;

● Vizyon geliştirebilme becerisi

● Stratejik düşüncede sonuç alıcı sağlamlık

● Taktik düşünce ve operasyonlarda esneklik

● Zamanlama becerisi, taviz ve sabır becerileri

● Esneklik ve politik beceriler

● İnsan idaresinde ve topluluk yönetiminde istisnai beceriler

● Kadro kurma becerisi, liyakat sağlama becerisi

● Karizma, mükemmel bireysel, kurumsal ve toplumsal imaj yaratma ve yönetme becerileri

● İnsan üstü boyutlarda ve yaratıcı çalışkanlık

 

Eğitmenimiz

● Eğitmenimiz yaklaşık 44 yıldan bu yana satış/satın alma/pazarlama/yönetim ve eğitim konuları içinde bulunmaktadır. İlk satış deneyimini 1972 yılında satış stajyeri olarak ABD de yaşamış, 1980’lerde holding pazarlama müdür yardımcılığı yapmış ve 1987 yılından bu yana yönetim danışmanı olarak yönetim, satış, pazarlama ve satın alma etkinlikleri içinde bulunmuştur.

● Halen yönetim danışmanlığı, pazarlama danışmanlığı, satış danışmanlığı, satın alma danışmanlığı, satın alma ve satış eğitmenliği, satış koçluğu, yönetici koçluğu, satış yöneticilerine koçluk hizmetlerine devam etmektedir ve "aktif" olarak satış sahada satış sorumlulukları taşımaktadır.

● Eğitmenimiz ayrıca, EIPM, European Institute of Purchasing Management (Avrupa Satın Alma Yönetimi Enstitüsü) akredite eğitmen ve danışmanıdır ve EIPM adına Türkiye’de ve yurt dışında "satın alma için mali analiz", "tedarikçi ilişkileri yönetimi", "tedarik zinciri yönetimi", "satın alma için ileri düzey müzakere", "satın alma da kategori yönetimi" gibi farklı seminerler vermiştir.

● Eğitmenlik yaptığı kurumlar arasında, ODTÜ, Yeditepe Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, Akademi İstanbul, SEM – London College of Public Relations, AHLA American Hotel and Lodging Association bulunmaktadır.

● Koçlukla ilgili ilk eğitimlerini 1994’te ABD de Cleveland, Ohio da almış olup halen koç olarak Certified Premium Advanced Master Trainer Coach ve NLP alanında Certified Premium Advanced Master Trainer diplomalarına sahip bulunmaktadır. Koçlukta "ilk" olan pek çok eğitim yapmış olup, halen koçluk hizmeti verdiği Türk ve yabancı yöneticiler 50 üstü yaş grubunda, performans koçluğu yaptığı profesyoneller ise 27 - 45 yaş aralığında bulunmaktadırlar.

● Deneyimi içinde İngiliz ve Amerikan satış şirketlerinde bulunmuş, İskandinav, Hint ve Japon, Alman ve Türki Ülkeler satış şirketleri ile yakından çalışmıştır.

● Sadece 2016- 2019 yılları arasında uygulamalı satış danışmanlık hizmeti verdiği şirket sayısı 47 kadardır.