iPad Uygulamaları ile Etkili Ders Tasarımı

Tüm eğitmenler, yöneticiler ve koordinatörler için tasarlanan bu eğitimde iPad uygulamalarının kullanımı üzerinde durulurken eğitimciler bu uygulamaların öğrenme ortamında kullanımı hakkında bilgi sahibi olur. Konu üzerine uygulamalar yapıp etkinlik örnekleri tasarlar.

Kendi aracını getir (bring your device) veya 1:1 iPad programlarında kullanılabilecek eğitsel uygulamaları tanır ve kendi deneyimlemeleri ile derinlemesine bilgi sahibi olurlar. Bu uygulamalar, öğretmenlerin derslerde öğrencileriyle birlikte kullanabilecekleri seçenekler içerdiği gibi kendi iş planlarında da kullanabilecekleri seçenekleri içermektedir.

Kurs sonunda katılımcılar kendi branşlarında öğrenme süreçlerini etkin ve kalıcı hale getirebilecek iPad uygulamalarını derslerine etkili bir şekilde entegre edebilecek ve bu uygulamalarla ders içerikleri geliştirebileceklerdir. Eğitimin içine dahil edilmiş eğitsel uygulamalar sayesinde katılımcılar yeni öğrendikleri kavramları içselleştirme fırsatı bulabilecekler ve öğrendikleri model ve yöntemlerle akademik arka planda inşa edebileceklerdir.

 

 

Eğitimin Hedefi

Bu eğitim K12’de çalışan kendisini öğretim tasarımı, oyun temelli öğrenme, oyunlaştırma, anlık geri bildirim verme kavramları hakkında geliştirmek ve derslerinde dahil etmek isteyen öğretmenler içindir. Eğitim, öğretim tasarımının destek aldığı kuram ve teorilerle desteklenmektedir. Bu eğitim sayesinde katılımcılar eğitim sonunda kendi öğretim tasarımlarını yaparak derslerini zenginleştirebileceklerdir. Eğitimin içine dahil edilmiş uygulamalar sayesinde katılımcılar yeni öğrendikleri kavramları içselleştirme fırsatı bulabileceklerdir.

 

 

Hedef Kitle

Öğretmen adayları, K12 seviyesinde her branştan öğretmenler, koordinatörler ve yöneticiler, Yüksek öğretim seviyesinde çalışan eğitmenler, Yetişkin Eğitimi Verenler, iPad kullanan ya da kullanmayı planlayan eğitimciler.

 

 

Eğitimin sonunda katılımcılar,

*iPad’i derslerinde nasıl etkin bir şekilde kullanabileceğini öğrenir.
* Mobil teknoloji entegrasyonu ile ilgili akademik boyuta hakim olur.
* Fotoğraf ve video uygulamaları ile medya araçlarını kullanır.
* e-kitap oluşturur ve yayınlar.
* Dijital beyaz tahta uygulamaları ile ders kaydı yapar ve paylaşır.
* Dijital hikayeler oluşturur.
* Artırılmış gerçeklik teknolojisi ile etkinlikler geliştirir.
* Eğitsel iPad uygulamaları ile öğrenme etkinlikleri tasarlar.
* Dijital portfolyo oluşturur ve yönetir.
* Farklı teknolojileri barındıran çeşitli eğitsel uygulamalar ile tanışır ve bunları ders içeriklerine dahil eder.
* iPad kullanımı için öğrenci ve veli sözleşmesi hazırlamayı öğrenir.
* Kodlama uygulamalarını öğrenerek öğrencilerinin algoritmik düşünme becerileri geliştirebilmelerine yardımcı olur.
* Kurumlarında yürütülen ya da yürütülmesi planlanan iPad ile eğitim programlarının ölçme ve değerlendirme sürecini nasıl yöneteceklerini öğrenir.

 

 

Tavsiye Edilen Okuma Listesi

*Kukulska-Hulme, A., & Traxler, J. (2005). Mobile learning: A handbook for educators and trainers. London: Routledge.
*Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A framework for integrating technology in teachers’ knowledge. Teachers College Record, 108(6), 1017–1054.
*Traxler, J. (2010). Students and mobile devices. Research in Learning Technology, 18(2), 149–160.
*Pegrum, Mark (2014). Mobile Learning: Languages, Literacies and Cultures (New Language Learning and Teaching Environments. London: Palgrave Macmillan.
*Puentedura. R. R. (2013). SAMR: Moving from enhancement to transformation [Web log post].

*Kursa katılmak için yukarıda önerilen kaynakları satın almak ya da eğitim sırasında yanınızda taşımak zorunda değilsiniz. Gerekli kaynaklar eğitmenimiz tarafından kurs öncesinde sizlerle paylaşılacaktır.

 

 

Sertifika

Eğitime katılan herkese ETZ Akademi tarafından katılım sertifikası verilecektir.