Stem Eğitimi

“STEM’in ne olmadığını çok farklı kaynaklardan gördük, duyduk. Şimdi ise ne olduğu üzerine fikir alışverişi yapma vakti.”

 

Eğitmenler

- İlker Kınay

- Uğur Sarıçam

 

 

Hedef Kitle

- Ortaokul Matematik ve Fen Bilimleri Öğretmenleri
- Lise Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji Öğretmenleri
- Öğretmen Adayları (Matematik, Fen Bilimleri, Fizik, Kimya ve Biyoloji Öğretmenliği)

 

 

Kazanımlar

- STEM nosyonunu tanımlar.
- BTHP (Bilgi Temelli Hayat Problemi) özelliklerini tanımlar.
- Özgün BTHP oluşturur.
- Kazanım odaklı özgün STEM ders planı hazırlar.
- STEM Çemgisini (BTHP, Sınırlamalar, Bilgi Edinme, Fikir Geliştirme, Ürün Geliştirme, Test Etme, Paylaşma ve Yansıtma) tanımlar.
- STEM ders planı yazım sürecini açıklar.
- Çalıştaya katılarak, STEM ders planını gerçekleştirir ve çözümü için mikrokontrolcü (Arduino, Raspery pi vs.) kullanarak oluşturulacak bir ürün geliştirir.
- Bir mühendislik projesinin içerdiği süreçleri tespit eder. Planlama, prototip oluşturma, tasarım, yürütme, kalite kontrol ve raporlama gibi aşamaları açıklar.
- Proje çalışmasında kendisini farklı rollerdeki bir takım üyesi olarak varsayarak o rolün gerektirdiği çalışmaları tamamlar.
- Görsel, yazılı ve sözlü iletişim yöntemlerini kullanarak fikirlerini ve bulgularını profesyonel hedef kitleye açık ve tutarlı olarak ifade eder ve tartışır.
- Algoritmayı bir bilgisayarın işleyebileceği bir dizi yönerge olarak tanımlayabilir.
- Aynı problemi çözebilecek diğer algoritmaları değerlendirebilir.
- Yazılımsal problemleri çözebilen bir yazılım geliştirme sürecini tarif eder (dizayn, kodlama, sınama ve doğrulama).

 

 

Kullanılan Araçlar

Örnek STEM ders planları, STEM ders planı hazırlama şablonu, bilgisayar, mikrokontrolcü (Arduino).

 

 

Eğitim Programı

1. Gün

09.30 – 10.30 STEM, BTHP ve STEM Çemgisi
10.30 – 11.00 Kahve Arası
11.00 – 12.00 STEM Ders Planı Şablonu İnceleme
12.00 – 13.30 Öğle Yemeği
13.30 – 14.45 Çalıştay 1. Oturum
14.45 – 15.15 Kahve Arası
15.15 – 16.30 Çalıştay 2. Oturum

2. Gün

09.30 – 10.30 STEM Ders Planı İnceleme
10.30 – 11.00 Kahve Arası
11.00 – 12.00 Özgün BTHP ve STEM Ders Planı Yazımı
12.00 – 13.30 Öğle Yemeği
13.30 – 14.45 Çalıştay 1. Oturum
14.45 – 15.15 Kahve Arası
15.15 – 16.30 Çalıştay 2. Oturum